Smarta robotgräsklippare underlättar mycket av arbetet i trädgården och tar hand om din gräsmatta på bästa sätt. På så sätt har du tid för andra viktigare saker i livet. För att din robotgräsklippare ska fungera på ett driftsäkert sätt kräver vissa modeller en så kallad begränsningskabel. Tråden avgränsar det område som robotgräsklipparen arbetar på och hindrar den från att köra in i till exempel din blomsterrabatt. Om kabeln bryts kan din robotgräsklippare hitta en väg ut ur det avgränsade området. För att förhindra att din trädgårdsmedhjälpare sticker iväg, visar vi dig här hur du kan reparera begränsningskabeln i en nödsituation.

Begränsningskabeln avgränsar det område som robotgräsklipparen ska klippa flitigt. Laddningsstationen är start- och slutpunkten. Laddningsstationen sätter begränsningskabeln under lågspänning och framkallar ett magnetfält. Om robotgräsklipparen korsar magnetfältet upptäcker sensorerna att roboten befinner sig utanför det avgränsade området och den vänder tillbaka.

Reparera din begränsningskabeln i fyra steg

Det är förstås inte ovanligt att en begränsningskabel går sönder eller skadas. Orsakerna till detta kan vara många. Det räcker med ett felaktigt spadtag för att robotgräsklipparen ska rapportera: ingen sling-signal. Det är då det är dags att reparera. Här är de steg som du bör följa.

Steg 1: Identifiera den defekta kabeln

Först och främst bör du hitta det eller de ställen där kabeln är skadad. För att göra detta börjar du först med att identifiera den drabbade kabeln. Vissa robotgräsklippare har en så kallad spårningskabel utöver begränsningskabeln.

Du kan se vilken kabel som påverkas av de olika lysdioderna på laddningsstationen

Steg 2: Lokalisera brytning av kabeln

Nu när du vet vilken kabel som är drabbad ska du söka efter den exakta punkten för kabelbrottet. Detta kan du göra med hjälp av professionell utrustning eller en gammal mellanvågsradio (AM) duger också bra. Med denna ställer du in en frekvens och går längs gränskabeln meter för meter. Om kabeln är intakt hör du ett tydligt ljud. På den defekta punkten är det däremot tyst.

Steg 3: Överbrygga felet med en kontakt

När du har hittat punkten börjar den faktiska reparationen. Du täpper till felet med en så kallad kontakt. Dessa skiljer sig åt beroende på tillverkare. Principen är dock densamma: likt en lusterterminal tar kontakterna upp båda kabeländarna och överbrygger på så sätt kretsen.

Om begränsningskabeln eller spårningskabeln är lite lös, koppla in båda ändarna av kabeln i kontakten. I våra instruktioner använder vi Gardena-versionen.

När båda ändarna är helt insatta i kontakten klämmer du ihop dem. Använd en tång och tryck ihop kontakten ordentligt.

Om kablarna inte räcker till för att sätta in en kontakt direkt behöver du en förlängning. För att göra detta klipper du av en bit av din reservkabel i rätt storlek. Sätt in denna med två kontakter i din begränsningskabel eller spårningskabeln. Även här fixerar du kabeln i respektive kontaktdon med tången.

Steg 4: Efter reparation av begränsningskabeln – Kontrollera lagningen

Om laddningsstationen inte visar några fel efter att du har reparerat begränsningskabeln är problemet löst. Du kan nu placera tillbaka den eller lägga den under jord.

Om laddningsstationen fortfarande rapporterar ett felmeddelande, kontrollera först de nya kontakterna och tryck eventuellt fast dem igen med tången. Ingen förändring? Då kan det finnas ytterligare ett kabelbrott, som du kan lokalisera med radion. Om det blir ytterligare avbrott, fortsätt som beskrivet ovan tills laddningsstationen inte längre visar några fel.