Det finns flera sätt att återställa din Google Nest Mini.
Vi går igenom hur du återställer din Google Nest Mini samt hur du återställer din smarta högtalare om den inte fungerar som vanligt.

Om du vill återställa din Nest Mini genom att använda knapparna, följ dessa steg:
1. Enheten måste givetvis förses med ström.
2. Stäng först av din Nest Mini genom att trycka på den lilla knappen på sidan. Lysdioderna på toppen ska lysa orange.
3. Tryck nu på enhetens ovansida och håll den intryckt i cirka 15 sekunder.
4. Så snart din Mini avger ett ljud kan du släppa enheten. Ljudet bekräftar återställningen.
5. Enheten ska nu vara återställd till fabriksinställningarna och du kan påbörja installationen.

Återställ din Nest Mini om det finns ett problem

Om du vill återställa din Nest Mini och tidigare anvisning inte fungerat, prova då följande steg:
1. Först kopplar du bort strömkabeln från din Google Nest Mini.
2. Vänta tio sekunder och koppla sedan in enheten igen.
3. Vänta tills alla fyra LED-lamporna på högtalaren lyser.
4. Upprepa hela processen tio gånger i rad.
5. När du har upprepat processen för tionde gången lämnar du din Nest Mini ansluten. Du ska nu höra installationsinstruktionerna.

Jag hoppas att vi har varit till hjälp för dig och din smarta röstassistent. Om du vill veta mer om Google Nest Mini kan du besöka vår butik.