Du har din nya Sonos Roam där hemma och du vill ansluta den till din mobil via Bluetooth. Vi visar dig hur du enkelt ansluter via Bluetooth och har även svaret om det inte skulle fungera direkt.

Innan du kan ansluta din nya Sonos Roam till en enhet via Bluetooth måste du först konfigurera Roam via Wi-Fi med Sonos-appen. Lägg till Roam i ett befintligt Sonos-system eller sätt upp ett nytt. Det kanske är uppenbart, men observera att Roam måste vara påslagen och inte i viloläge.

Lägg till Sonos Roam i Sonos-appen:

 1. Ladda ner och öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
 2. På fliken Inställningar trycker du på System > Lägg till produkt.
 3. Följ instruktionerna i appen och du är klar.

Anslut din enhet till Sonos Roam

Nu är din mobila högtalare redo att ansluta till andra enheter. Du kan följa följande steg för att ansluta nästa gång:

 1. För att slå på Sonos Roam trycker du på strömknappen på baksidan av enheten och håller den intryckt och släpper den efter två sekunder. Om du har gjort detta korrekt hör du ett parningsljud och statuslampan på enhetens framsida blinkar blått.
 2. Öppna nu Bluetooth-inställningarna för din smartphone, surfplatta eller annan Bluetooth-enhet som du vill ansluta till och välj Sonos Roam i listan över enheter.
 3. När du har lyckats para ihop enheterna hör du återigen parningsljudet och statuslampan blir blå.

Bluetooth-anslutning inte möjlig? Detta kan vara orsaken!

Det kan hända att du tror att du har följt alla steg exakt, men att Roam ändå ger ett felmeddelande. Om så är fallet kan du prova något av dessa tips.

 • När du först ansluter en enhet till högtalaren måste Sonos vara i Bluetooth-läge. Annars kan enheterna inte kopplas ihop. När Sonos är i Bluetooth-läge blinkar statuslampan på framsidan blått.
 • Minska avståndet mellan Sonos-produkten och din Bluetooth-enhet. Bluetooth-anslutningens styrka beror ofta på avståndet mellan de två enheterna.
 • Om det inte heller fungerar kan du prova en ny plats om något i rummet stör Bluetooth-signalen och enheterna därför inte kan anslutas.
 • Kontrollera också att strömförsörjningen är aktiv. Om Roam är i viloläge eller avstängd kan enheterna inte anslutas via Bluetooth.
 • Är statuslampan inte blå? Tryck på strömbrytaren eller anslut mobilhögtalaren till strömförsörjningen om batteriet är slut.

När du kopplat ihop Sonos Roam med din valda enhet via Bluetooth är du redo för praktiskt ljud såväl inomhus som utomhus och en fantastisk lyssningsupplevelse.