Det är välbekant för oss alla: den där platsen i lägenheten där Wifi-signalen tar farväl innan du hinner märka av det. Har du riktigt otur är det ditt arbetsrum som har radioskugga. Oavsett vilket rum det gäller skapar det en onödig frustration. Hur kan vi då lösa problemet?

Ett Mesh-nätverk är en snabb och enkel lösning. Till skillnad från en WLAN-router med en enda åtkomstpunkt har ett Mesh-nätverk många noder. Var och en av dem ger direkt tillgång till hemnätverket. Det sker en ständig kommunikation mellan dessa noder för att säkerställa det mest effektiva datautbytet både mellan åtkomstpunkterna och den ursprungliga routern. Alla noder är alltså på samma gång mottagare och avsändare.

Beroende på nätverksbelastningen kan en frekvensförändring från 2,4 till 5 gigahertz ske, alternativt en övergång till en annan åtkomstpunkt. Om en nod (och därmed nätverkstillgången) skulle gå sönder omdirigeras signalen automatiskt via tillgängliga, intakta nätverksnoder. På så sätt undviks en fullständig avstängning av hela nätverksystemet.
Denna nätverksstruktur övertygar med sin höga dynamik och stabila WLAN-täckning inom dina fyra väggar.

Kopplingen mellan enskilda accesspunkter i Mesh-nätverket sker via WLAN-radio och inte via LAN-kablar som vanligtvis är fallet. Särskilt för oss som lider av en svår allergi mot trassliga kablar är Mesh-nätverket en stor lättnad i vardagen.

Det är även värt att nämna att du som användare av nätverket endast ser ett enda nätverksnamn (SSID) i Wifi-listan. På så vis kan du ha flera åtkomstpunkter utplacerade i hemmet utan att behöva ansluta till en ny router vid förflyttning.

Wifi-repeater vs. Access Point i Mesh-nätverket – dessa är skillnaderna

En avgörande skillnad ligger i uppbyggnaden av datanätet. Om vi har en vanlig Wifi-router i hemmet skickar den och tar emot data inom sitt räckviddsområde. Efter det första hörnet eller på husets andra våning når dock denna intervall snabbt sin gräns och de första bristerna i överföringsförmågan blir uppenbara. Detta skulle nu vara den punkt då vi fattar beslutet: “Vi behöver en Wifi-repeater!” Vi placerar en sådan enhet i radien av vår router och utökar därmed dess räckvidd. Så vad är problemet nu?

Mesh-nätverk är snabbare

Wifi-repeaters använder exakt samma kanal för alla inkommande och utgående signaler. Överföringshastigheten halveras alltså redan med en enda repeater och vår nätverkshastighet saktas ner i motsvarande grad. Mesh-nätverk kommunicerar däremot på tre radiofrekvensband (tri-band förkortat). Denna teknik innebär att det interna utbytet sker på ett separat frekvensband och både 2,4 och 5 gigahertz kan användas av slutenhetsägaren. Med denna teknik blir avbrotten försumbara.

Sammanfattning

Som redan nämnts får alla åtkomstpunkter i ett mesh-nätverk samma identifierare, SSID. Detta är inte fallet med repeaters: varje repeater får sitt eget nätverksnamn och vi kan på så sätt skapa flera hotspots i hemmet. Repeatrar, till skillnad från accesspunkter, är inte tillräckligt smarta för att ansluta oss till den accesspunkt som har den bästa prestandan. Men om vi har ett mesh-nätverk med till exempel tre noder kan vi täcka ett område på flera hundra kvadratmeter, även utomhus.